Finally!!! Ăn dặm – Tháng thứ 10-11-12

Hẹn lần hẹn lữa, bây giờ mới có thời gian để hoàn thành bài « Ăn dặm – Tháng thứ 10-11-12 », dù bắt đầu đặt bút viết cũng khá lâu rồi. Xin lỗi những bạn không đợi được, hic ! Mình ngại nhất khi có bạn nào nói kiểu thế này : « Em rất muốn học theo cách ăn dặm của Canada. Con em 11 tháng rồi mà vẫn ăn kiểu 8 tháng vì chưa có bài viết mới », huhu.

Mọi người thông cảm, mình không có nhiều thời gian lắm, vả lại không muốn cung cấp thông tin một cách qua quýt, thiếu chính xác nên viết một bài không thể nhanh được. Dù sao cũng rút kinh nghiệm, các bài sau mình sẽ cố gắng viết thông tin tóm tắt trước rồi bổ sung chi tiết và các món ăn sau, để mọi người có nội dung chính kịp thời.

Bài mới đây nhé. Have fun !

https://chunaicon.wordpress.com/getting-pregnant/cham-soc-be/an/an-d%e1%ba%b7m/an-d%e1%ba%b7m-ki%e1%bb%83u-canada/thang-th%e1%bb%a9-10-11-12/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s