NCBSM: Kỹ thuật cho bú

Đợt này HA bận quá, hôm nay mới có thời gian cập nhật Chúnaicon. Viết tiếp phần NCBSM với bài viết quan trọng về “Kỹ thuật cho bú”, hi vọng giúp nhiều cho các bà mẹ trẻ.

https://chunaicon.wordpress.com/getting-pregnant/cham-soc-be/an/nuoi-con-b%e1%ba%b1ng-s%e1%bb%afa-m%e1%ba%b9/nhu-the-nao/ky-thuat-cho-bu/

Loạt bài viết này còn phần “Vắt & bảo quản sữa mẹ” và “Các khó khăn thường gặp và cách giải quyết” nữa là xong.

HA sẽ sớm trở lại với phần “Ăn dặm”, giai đoạn 10-12 tháng và sau 1 tuổi. Mọi người đợi nhé!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s